Colloque : « Quelle formation grammaticale pour de futurs traducteurs ? »

Colloque international

Quelle formation grammaticale pour de futurs traducteurs ? 

Université de Mons (Belgique)

9-10 mars 2017

Première circulaire

La question abordée par le colloque Quelle formation grammaticale pour de futurs traducteurs ? est celle de l’enseignement de la grammaire aux futurs traducteurs, qu’il s’agisse de la grammaire en langue maternelle (L1) ou de celle des langues enseignées/apprises par le traducteur (L2).

Il s’agit de s’interroger sur la « pertinence » des descriptions grammaticales des langues (L1 comme L2) eu égard aux processus en jeu dans l’activité de traduction, dans un contexte d’académisation de la formation des traducteurs. Par grammaire, nous entendons toute description d’une langue visant à expliciter, de manière méthodique, son fonctionnement. Quant à la traduction, elle est envisagée comme une activité destinée à faire passer d’une langue dans une autre (L2 ® L1) un message de telle sorte qu’il existe entre les deux énoncés produits une relation d’équivalence sémantique et/ou pragmatique.

Comité scientifique

Philippe Anckaert (ULB et KU Leuven), Michel Berré (UMONS), Béatrice Costa (UMONS), Gert De Sutter (UGent), Danièle Flament-Boistrancourt (Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense), Patrick Goethals (UGent), Maria Hellerstedt (Lille 3), Michael Herslund (Copenhagen Business School), Philippe Hiligsmann (UCL), Céline Letawe (ULg), Indra Noël (UMONS), Julien Perrez (ULg), Laurent Rasier (ULg), Hedwig Reuter (UMONS), Laurence Rosier (ULB), Winibert Segers (KU Leuven), Gudrun Vanderbauwhede (UMONS).

Comité d’organisation

Michel Berré (UMONS), Béatrice Costa (UMONS), Adrien Kefer (UMONS), Céline Letawe (ULg), Indra Noël (UMONS), Hedwig Reuter (UMONS), Gudrun Vanderbauwhede (UMONS).

Calendrier

Jeudi 9 et vendredi 10 Mars 2017

Lieu : Université de Mons – Faculté de traduction et d’interprétation, avenue du Champ de Mars, 17 – 7000 MONS (Belgique).

Date limite d’envoi des propositions : 15 octobre 2016.

Réponses du Comité scientifique : 30 novembre 2016.
Information et contact:

http://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/cerp/congres_colloques/Pages/09et10mars2017-Quelleformationgrammaticalepourlefuturtraducteur.aspx

Call for Papers: « Nordic Utopias and Dystopias » (NorLit 2017) in Turku, Finland, 8-10 June 2017

Call for Papers: « Nordic Utopias and Dystopias » (NorLit 2017) in Turku, Finland, 8-10 June 2017.

Check out the conference here while waiting for our homepage to be launched!

First Call for Papers
NorLit 2017
Nordic Literatures 2017
June 8-10, 2017
University of Turku and Åbo Akademi University, Turku, Finland

Nordic Utopias and Dystopias
The Nordic countries have often been considered ideal states as regards their organization of society, including, among other things, their education systems, gender equality, and a strong concern for nature. From the late twentieth century onwards, an increasing interest in Nordic literature, film, and design¬ – genres where social themes have been strongly highlighted – can be noted internationally. This discourse of the Nordic societies can be considered to contain both utopian and dystopian aspects. According to Ruth Levitas in her seminal work on utopian theory, The Concept of Utopia (1990), contemporary research of utopias is characterized by multiplicity. Levitas claims that the modern concept of utopia can be understood in accordance with criteria such as form, form and content, function, function and form, as well as by avoiding definitions altogether. If the concept is defined in terms of both form and content and, further, in accordance with Thomas More’s paradigmatic work Utopia (1516), the literary invention of utopia indicates that utopias are good places to be found nowhere. By depicting better societies and civilizations utopias are not only critical of society: they also seem to question the very idea of an ideal society altogether (Hewitt, 1987). In this respect utopias – be they understood as cultural genres, satires, political topoi, or ideologies – contain a dystopian potential or tendency. The opposite is, however, also the case. From Ernst Bloch’s definition of utopia as a site where the principle of hope is always at work, it must be concluded that the dystopia also carries a utopian potential. The ultimately good or bad society that does not exist anywhere can of course not be or become real. Nevertheless, what actually may be identified in most social, cultural and political undertakings and developments, are utopian tendencies as well as dystopian aspects.
We invite scholars in the fields of literature, culture, history, the social sciences and other related fields, to submit proposals for individual papers, panel-, poster-, or roundtable sessions, which relate to the general conference theme, defined in the widest possible sense.
Possible topics include (but are not limited to):

– Constructions of the Nordic welfare state
– The welfare discourses of the 1920s and -30s in the individual Nordic countries
– Transformations of the Nordic welfare discourses in the new millennium
– The ‘folkhem’ (the people’s home)
– Ecocriticism (e.g. mining landscapes; degraded landscapes; narratives of end preservation and the Ur-mountain as a cultural space; wild woods and cultural landscapes)
– Nordic “other spaces” (e.g. the sauna)
– The colonization of the Sapmi
– Nordic desire
– Nordic noir and Nordic nature
– The image of the Nordic in non-Nordic literature
– “Scandichic”
– Arctic territories
– The concepts of utopia and dystopia
– Nordic lightscapes and darkscapes
– The Nordic children’s idyll
– Refugees and the Nordic countries
– “Intersectional diplomacy”
– The idea of Ultima Thule

Key-note speakers will be announced shortly!

Deadline for paper, poster or panel proposals: October 1, 2016.
E-mail your proposal to: norlit2017@gmail.com

Organizing committee: Pia Maria Ahlbäck (Åbo Akademi University), Leena Gottelier (University of Turku), Tiina Käkelä-Puumala (University of Turku), Miikka Laihinen (University of Turku).

Cfp: Författare och konstnärer i Rom

Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780–1950: Från Sturm und Drang till öppen stad

Nordisk konferens
6–7 april 2017
Svenska Institutet, Rom, Italien
Danska Institutet, Rom, Italien

Rom hamnar ofta i blickfånget i vårt intellektuella liv, våra fantasier och våra konstarter. Det rör sig oftast om den eviga stadens antika arv – ruinerna och de vita statyerna – och det sena 1700- talets och det historiskt sinnade 1800-talets sätt att förstå dessa. Men det kan också röra sig om Roms renässans och barock där senare seklers litteratur, bildkonst, teater och musik finner sina rötter. Det kan röra sig om Rom och Italiens enande 1870 som blev viktigt i 1800-talets frihetsrörelser. Det kan röra sig om Rom som öppen stad under andra världskriget, staden som undgick bombangrepp och blev en fristad för många intellektuella.

I Nordisk Selskab for Romantikstudier har vi fokuserat romantiska författares och bildkonstnärers möten med Rom: Thorvaldsen, Atterbom, Byström, H.C. Andersen med flera. Men Rom fortsätter att locka kulturpersoner från hela Europa också efter det att den romantiska generationen på allvar satt punkt för det klassicistiska paradigmet och ersatt det med en mer radikal modernitetsmedvetenhet. Under hela 1800-talet förblir Rom en plats dit författare och konstnärer från norra Europa dras för att, precis som Goethe någon eller några generationer tidigare, pånyttfödas. Men nu sker denna pånyttfödelse inte i första hand mot antiken som bakgrund, utan Rom får spela den långt mer ambivalenta rollen som en modern stad. Med denna konferens vill vi täcka hela tidsspannet från Sturm und Drang till tidig efterkrigstid och vi vill öppna oss mot samtliga konstarter.

Härmed uppmanas forskare inom de estetiska vetenskaperna att till konferensen Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780–1950: från Sturm und Drang till öppen stad inkomma med förslag på föredrag som på något sätt speglar författares och konstnärers från norra Europa relation till, vistelse i eller bild av Italien i allmänhet och Rom i synnerhet. I fokus för konferensen kommer Roms betydelse i de enskilda författarskapens och konstnärskapens utveckling att stå, liksom Rom som motiv, topos och tema inom skilda strömningar eller enskilda verk. Kan Rom tillmätas liknande betydelse i vår föreställningsvärld som andra europeiska metropoler som Paris i Walter Benjamins Passageverk eller Berlin i hans Barndom i Berlin?

Som arrangör av konferensen står Nordisk Selskab for Romantikstudier och dess ordförande Karina Lykke Grand. Programmet organiseras av professor Roland Lysell (Stockholms universitet) och docent Mattias Pirholt (Södertörns högskola). Konferensen kommer att hållas 6–7 april 2017 vid de danska och svenska instituten i Rom. Bekräftade keynote speakers är professor Jacob Bøggild (Syddansk Universitet) och docent Carina Burman (Uppsala universitet).

Abstracts om ca 300 ord skickas till Roland Lysell (roland.lysell@littvet.su.se) och Mattias Pirholt (mattias.pirholt@sh.se) senast den 1 oktober 2016.

Rom cfp bild

NORDIC NARRATIVES OF NATURE AND THE ENVIRONMENT

First Workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies (ENSCAN)

Mid Sweden University, Campus Sundsvall, 2-3 December 2016

Perceptions and representations of nature and the environment – e.g. in literature, film, and other forms of cultural expression – are always embedded in specific cultural, social and historical contexts. While many environmental risks and the global environmental change occurring today may be unprecedented in the history of human life on earth, the images and narratives by which humans relate to such phenomena nevertheless build upon and make use of established cultural tropes and narrative models.

The first workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies will focus on how specifically Nordic cultural, social and historical contexts influence the construction of images and narratives of nature and the environment. Paper proposals are invited on topics including but not limited to the following (all in relation to Nordic literatures and cultures):

– narratives of dystopian futures and of alternative ‘green’ futures
– climate change narratives and climate change fiction (“cli-fi”)
– narratives of environmental change, environmental risks, and resilience – narratives of environmental pollution and toxicity
– narratives of natural resource use and (un-)sustainability
– the Anthropocene concept and global environmental change
– the relation between specific national (e.g. Swedish) and more broadly Nordic’ narratives of nature and the environment
– the relation between literature, art, and environmental activism

Researchers from all levels of experience (including PhD students) are encouraged to submit a proposal of up to 300 words for a 20 minute paper (followed by a 10 minute discussion) to reinhard.hennig@miun.se by 15 September 2016.

The workshop language will be English. The papers presented at the workshop will be published as part of a peer-reviewed edited volume.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact the workshop organizers Reinhard Hennig (reinhard.hennig@miun.se), Anna-Karin Jonasson (anna-karin.jonasson@miun.se), and Peter Degerman (Peter.Degerman@miun.se). Further information can also be found on the following websites:

www.miun.se/hum/nordic-narratives-of-nature-and-the-environment
www.uta.fi/ltl/enscan.html

CfP_NordicNarratives

Parution de Nordiques N°31 – Norvège : Regards sur la plus vieille constitution d’Europe

Parution de la revue Nordiques N°31

Norvège : Regards sur la plus vieille constitution d’Europe

Le dossier thématique du présent numéro est consacré à la Constitution que les Norvégiens adoptèrent le 17 mai 1814. Confié à la plume des meilleurs spécialistes, il retrace la genèse et l’héritage d’un texte inspiré par les idées libérales de l’époque et qui sut aussi s’adapter à la situation d’un peuple cherchant la voie d’une autonomie après quatre siècles de domination danoise.

Présentation de Nordiques n°31-001

Au sommaire du n° 31 (printemps 2016)

Jean-François BATTAIL. 1814, annus mirabilis : une perspective.
Kai Peter ØSTBERG. L’élite norvégienne en 1814 – révolution-naire malgré elle ?
Paal FRISVOLD. Towards Europe – the story of a reluctant nation.
Rolf Einar FIFE. Entretien : L’héritage et la mythologie de la Constitution de 1814.

VARIA
Marina HEIDE. Deuil de l’enfance : maladie, mort et cons-truction de soi dans la littérature scandinave pour la jeunesse – d’Andersen à nos jours.
Lise FROGER-OLSSON. Progrès social et égalité : Maria Sandel, écrivaine suédoise et syndicaliste.
Pierre BOURGEOIS. Devenir le Danemark : le modèle danois comme « idéal politique symbolique » chez Francis Fukuyama ?
Teva MEYER. Aménager les territoires des énergies en Suède : rivalités de pouvoir et et limites d’un processus démocratique.

Plus d’informations sur le site de la revue Nordiques

Le(s) Nord de Xavier Marmier

Le(s) Nord de Xavier Marmier

 

Appel à contribution

Colloque : vendredi 18 novembre 2016 à Paris et vendredi 31 mars 2017 à Lausanne

Propositions à envoyer avant le : 31 juillet 2016

Organisation :    Université de Paris-Sorbonne (EA 3556 REIGENN et UFR d’études germaniques et nordiques) & Université de Lausanne

 

Homme de lettres et grand voyageur, Xavier Marmier (1808-1892) a joué un rôle majeur d’intermédiaire entre la France et les aires culturelles septentrionales. Ses nombreux articles et ouvrages ont contribué à mieux faire connaître la géographie, l’histoire et la culture des pays du Nord (Islande, Féroé, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Pays-Bas, Allemagne) en France, ainsi que dans d’autres pays d’Europe où étaient traduites ses études.

Ses voyages commencent en Allemagne, avec un premier séjour en 1831. Il publie des articles dans différentes revues littéraires comme la Revue Germanique, la Revue de Paris ou la Revue des deux mondes, incarnant « plus encore qu’Ampère ou Bonstetten un rêve romantique-philologue du Nord germanique et scandinave »[1]. C’est son intérêt pour les cultures étrangères qui le pousse à devenir traducteur d’auteurs allemands et critique littéraire. La bonne réception de son étude sur Goethe[2] et d’articles sur les mœurs, les institutions, le folklore, l’histoire et la littérature allemande, lui permet de participer à l’expédition de La Recherche sur les mers du Nord. Il est chargé par l’Académie française d’étudier les sagas et de recueillir tous les documents possibles sur les traditions, la littérature, l’histoire et les mœurs des Islandais.

La cohérence et l’ampleur de son travail intellectuel font de lui un des pionniers de la littérature comparée en France : « en un temps où dominait encore en France un sentiment de supériorité culturelle établi depuis la Renaissance et que les tensions de la période révolutionnaire avait encore conforté, Xavier Marmier fut l’un des plus ardents défenseurs de l’idée d’une nécessaire ouverture vers les littératures étrangères »[3]. Il a également fait partie de ce que l’on pourrait appeler les précurseurs de l’anthropologie et de l’ethnologie moderne. A la suite de sa première expédition en Islande, il a souligné la nécessité de voyager et de vivre parmi les peuples dont on étudie l’histoire et la littérature : « il est vrai cependant que j’aurais pu trouver, à Paris, à la Bibliothèque du Roi, une grande partie des trésors poétiques que j’allais chercher si loin […]. Mais c’est une chose importante de voir le pays dont on étudie l’histoire, de vivre parmi les hommes dont on veut connaître la langue. Il y a entre la poésie d’un peuple et la terre qu’il habite, et la nature qui l’entoure, et le ciel sous lequel il vit, une alliance intime, alliance que peu de livres révèlent, et qu’il faut avoir observée sur les lieux mêmes pour bien la sentir »[4].

Son travail, témoignage des nouveaux intérêts de son époque, est d’autant plus intéressant à étudier qu’il marque le début des grandes explorations scientifiques. Par ses nombreux récits de voyage et recueils de lettres, Xavier Marmier fait découvrir en France des pays du Nord encore mal connus : « après les laborieuses explorations du siècle passé et du siècle actuel, nous en sommes encore, à l’égard des contrées septentrionales, à peu près au même point de vue que nos ancêtres »[5]. La publication de Chants populaires du Nord est un exemple « de la façon dont le déterminisme fondé sur la théorie des climats de Montesquieu et articulé sur l’opposition Nord-Sud opère un élargissement vers ce qui était encore la périphérie exotique de l’Europe »[6]. En effet, dès l’introduction Marmier s’attachait à montrer la permanence culturelle du Nord, en particulier poétique, malgré la rigueur du climat qui augmentait à mesure de l’avancement vers les terres situées à la longitude du cercle polaire.

Son œuvre est très variée : on y trouve, en plus des récits de voyage, des œuvres d’histoire[7], des essais et des romans[8], des traductions de pièces de théâtre[9] et de contes[10], ainsi que de la poésie[11]. Si ses travaux sur les littératures étrangères et ses récits lui avaient valu d’être élu à l’Académie française le 19 mai 1870, il est surtout considéré de nos jours comme l’un des premiers à faire connaître en France la littérature scandinave et germanique.

Nombre de chercheurs issus de disciplines différentes se réfèrent encore aujourd’hui aux travaux de ce pionnier des études germaniques et nordiques. Il représente donc un objet d’étude idéal dans le cadre d’un colloque interdisciplinaire réunissant des travaux de chercheurs de tout bord : histoire, géographie, littérature, philologie, culture, etc. Ce sera l’occasion d’étudier l’image que Marmier donne du Nord et de la confronter aux travaux de chercheurs contemporains. Les organisateurs font appel à des communications portant sur les territoires du Nord parcourus par Marmier, parmi lesquels l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Norvège, l’Islande, et le Groenland. On analysera entre autres l’activité de traducteur de Marmier, ses histoires littéraires, la relation avec les travaux de ses prédécesseurs (Paul-Henri Mallet notamment) et sa postérité.

Le colloque donnera lieu en 2018 à la publication d’un numéro collectif dans la revue Deshima.

Merci d’envoyer vos propositions (200 mots) accompagnées d’une courte notice biobibliographique avant le 31 juillet 2016 à Gaëlle Reneteaud-Metzger (gaelle.reneteaud@gmail.com) et Cyrille François (cyrille.francois@unil.ch). Les propositions seront évaluées par le comité scientifique et réparties à Lausanne ou à Paris selon les regroupements thématiques.

Comité scientifique

Bernard Banoun (Université de Paris-Sorbonne)

Thomas Beaufils (Université de Lille 3)

Sylvain Briens (Université de Paris-Sorbonne)

Jérôme David (Université de Genève)

Martine Hennard Dutheil (Université de Lausanne)

Thomas Mohnike (Université de Strasbourg)

Marthe Segrestin (Université de Paris-Sorbonne)

Irene Weber Henking (Université de Lausanne)

Organisation : Gaëlle Reneteaud-Metzger (Université de Paris-Sorbonne) et Cyrille François (Université de Lausanne)

[1] Michel Espagne, « Le moment allemand dans l’étude française des pays du Nord », Michel Espagne, 2006, Tusson, Le prisme du Nord. Pays du Nord, France, Allemagne (1750-1920), édition Du Lérot, p.197.

[2] Xavier Marmier, 1835, Etude sur Goethe, Paris, édition F.G. Levrault.

[3] Maria Walecka-Garbalinska, « Du décentrement au désenchantement, Xavier Marmier et les origines du comparatisme français », Christian Benne, Svend Erik Larsen, Morten Nøjgaard et Lars Ole Sauerberg, 2013, Orbis Litterarum, Volume 68, p.1.

[4] Xavier Marmier, 1855 (quatrième édition), Lettres sur l’Islande et poésies, Paris, édition Arthus Bertrand, Préface, pp.XV-XVI. Première édition parue en 1837 chez Félix Bonnaire.

[5] Xavier Marmier, Lettres sur le Nord, Paris, Delloye, 1840, Tome 1 préface, pp.V-VI.

[6] Maria Walecka-Garbalinska, « Du décentrement au désenchantement, Xavier Marmier et les origines du comparatisme français », Christian Benne, Svend Erik Larsen, Morten Nøjgaard et Lars Ole Sauerberg, 2013, Orbis Litterarum, Volume 68, p.7.

[7] Histoire de la Scandinavie : Danemarck, Suède et Norvége, 1840, Paris, édition Bertrand et Histoires allemandes et scandinaves, 1891, Paris, édition Calmann Lévy.

[8] Les fiancés de Spitzberg et Gazida qui sont récompensés par l’Académie française.

[9] Théâtre choisi de Oehlenschlæger et de Holberg, 1881, Paris, édition Didier.

[10] Contes fantastiques d’Hoffmann, 1858, Paris, édition Charpentier.

[11] Son premier recueil s’intitule Nouvelles Esquisses, 1831, Vesoul, édition Zaepffel.

Conférence « Le conte populaire et ses métamorphoses » par Elena Balzamo – mercredi 25 mai 2016

Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence « Le conte populaire et ses métamorphoses » qui sera prononcée par Elena Balzamo, à l’occasion de la parution de l’ouvrage Autour du Conte. Neuf essais :
http://www.etudes-nordiques.fr/parution-de-autour-du-conte-neuf-essais-elena-balzamo/

20160525_ConfElenaBalzamo-Contes-web-1
Lors de la conférence d’Elena Balzamo, Anna Lisbeth Marek et Johanna Chatellard-Schapira présenteront leur nouvelle maison d’édition Au Nord les étoiles, consacrée à la littérature jeunesse scandinave : http://www.aunordlesetoiles.com/

Le mercredi 25 mai 2016 à 18h15 en salle de lecture de la Bibliothèque nordique,
6 rue Valette, 75005 PARIS,
Entrée libre.


Département de la Bibliothèque nordique
Bibliothèque Sainte Geneviève
10, Place du Panthéon
75005 PARIS
Ligne directe : 01.44.41.97.50
bsgnordique@univ-paris3.fr

https://www.facebook.com/BibliothequeNordique/

 

Ecocritical Network for Scandinavian Studies

A new ecocritical network for Scandinavian studies is now in its foundation phase. Ecocriticism has grown rapidly in the past two decades and constitutes today a large and diverse field. Many scholars within Scandinavian studies are conducting high-quality research from an ecocritical perspective. Yet most of these scholars work unconnected from each other and currently little communication about research, teaching and publications is taking place. There is, however, a huge potential for cooperation in this area of research, and being informed about each others’ work, as well as developing and discussing ideas together would be very advantageous for everybody involved in this field.

The planned network will fill in this gap and create an active group of ecocritics connected to each other. The network’s purpose will be to facilitate and intensify international collaboration between scholars in ecocriticism (and even in the environmental humanities in a wider sense) who are working on or are interested in environmental topics related specifically to the literatures and cultures of the Nordic countries. Members of the network will not have to come from the Nordic countries themselves, they will only be expected to take an interest in ecocriticism or closely related fields such as geocriticism, posthumanism, postcolonial ecocriticism, island studies, utopian studies, maritime studies, human-animal studies, urban studies etc in relation to the study of Northern European literatures and cultures.

If sufficient interest into the network is expressed, a website will be launched where scholars can meet researchers with mutual interests and publish information about ecocritical conferences and publications. In addition, workshops and conferences will be organized at which the network’s members can meet in person, introduce their research to each other and develop ideas about ecocritical collaboration. There are even plans to launch a peer-reviewed Nordic journal of ecocriticism that will publish articles, reviews and book-reviews also about studies written in the Nordic languages. Later on, the network might even be developed further into an association.

Those who are interested in joining the network and contributing to its development are encouraged to contact Pia Maria Ahlbäck (pahlback@abo.fi), Reinhard Hennig (reinhard.hennig@miun.se), Toni Lahtinen (toni.lahtinen@uta.fi), Judith Meurer-Bongardt (judithmb@uni-bonn.de) or Juha Raipola (juha.raipola@uta.fi).

Conférence « Le phénomène Millénium » par Sylvain Briens suivie d’un dialogue avec Frédérique Toudoire-Surlapierre

« Le phénomène Millénium » sera l’objet de la prochaine conférence donnée à la Bibliothèque nordique par Sylvain Briens, Professeur de littérature nordique à l’université de Paris-Sorbonne. Cette intervention sera suivie d’un dialogue avec Madame Frédérique Toudoire-Surlapierre, Professeure de littérature comparée à l’université de Haute-Alsace.

conf millénium Version 1

Cet événement sera l’occasion de présenter l’ouvrage Littérature scandinave et identités européennes : Rencontres et interactions, de Karl Ejby Poulsen.

Le lundi 9 mai 2016 à 18h15 à la Bibliothèque nordique, entrée libre.

 

Conférence organisée dans le cadre des activités de la Société des amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève

Département de la Bibliothèque nordique
Bibliothèque Sainte Geneviève
6, rue Valette 75005 PARIS
01.44.41.97.50
bsgnordique@univ-paris3.fr