Colloque : « Quelle formation grammaticale pour de futurs traducteurs ? »

Colloque international

Quelle formation grammaticale pour de futurs traducteurs ? 

Université de Mons (Belgique)

9-10 mars 2017

Première circulaire

La question abordée par le colloque Quelle formation grammaticale pour de futurs traducteurs ? est celle de l’enseignement de la grammaire aux futurs traducteurs, qu’il s’agisse de la grammaire en langue maternelle (L1) ou de celle des langues enseignées/apprises par le traducteur (L2).

Il s’agit de s’interroger sur la « pertinence » des descriptions grammaticales des langues (L1 comme L2) eu égard aux processus en jeu dans l’activité de traduction, dans un contexte d’académisation de la formation des traducteurs. Par grammaire, nous entendons toute description d’une langue visant à expliciter, de manière méthodique, son fonctionnement. Quant à la traduction, elle est envisagée comme une activité destinée à faire passer d’une langue dans une autre (L2 ® L1) un message de telle sorte qu’il existe entre les deux énoncés produits une relation d’équivalence sémantique et/ou pragmatique.

Comité scientifique

Philippe Anckaert (ULB et KU Leuven), Michel Berré (UMONS), Béatrice Costa (UMONS), Gert De Sutter (UGent), Danièle Flament-Boistrancourt (Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense), Patrick Goethals (UGent), Maria Hellerstedt (Lille 3), Michael Herslund (Copenhagen Business School), Philippe Hiligsmann (UCL), Céline Letawe (ULg), Indra Noël (UMONS), Julien Perrez (ULg), Laurent Rasier (ULg), Hedwig Reuter (UMONS), Laurence Rosier (ULB), Winibert Segers (KU Leuven), Gudrun Vanderbauwhede (UMONS).

Comité d’organisation

Michel Berré (UMONS), Béatrice Costa (UMONS), Adrien Kefer (UMONS), Céline Letawe (ULg), Indra Noël (UMONS), Hedwig Reuter (UMONS), Gudrun Vanderbauwhede (UMONS).

Calendrier

Jeudi 9 et vendredi 10 Mars 2017

Lieu : Université de Mons – Faculté de traduction et d’interprétation, avenue du Champ de Mars, 17 – 7000 MONS (Belgique).

Date limite d’envoi des propositions : 15 octobre 2016.

Réponses du Comité scientifique : 30 novembre 2016.
Information et contact:

http://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/cerp/congres_colloques/Pages/09et10mars2017-Quelleformationgrammaticalepourlefuturtraducteur.aspx

Cfp: Författare och konstnärer i Rom

Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780–1950: Från Sturm und Drang till öppen stad

Nordisk konferens
6–7 april 2017
Svenska Institutet, Rom, Italien
Danska Institutet, Rom, Italien

Rom hamnar ofta i blickfånget i vårt intellektuella liv, våra fantasier och våra konstarter. Det rör sig oftast om den eviga stadens antika arv – ruinerna och de vita statyerna – och det sena 1700- talets och det historiskt sinnade 1800-talets sätt att förstå dessa. Men det kan också röra sig om Roms renässans och barock där senare seklers litteratur, bildkonst, teater och musik finner sina rötter. Det kan röra sig om Rom och Italiens enande 1870 som blev viktigt i 1800-talets frihetsrörelser. Det kan röra sig om Rom som öppen stad under andra världskriget, staden som undgick bombangrepp och blev en fristad för många intellektuella.

I Nordisk Selskab for Romantikstudier har vi fokuserat romantiska författares och bildkonstnärers möten med Rom: Thorvaldsen, Atterbom, Byström, H.C. Andersen med flera. Men Rom fortsätter att locka kulturpersoner från hela Europa också efter det att den romantiska generationen på allvar satt punkt för det klassicistiska paradigmet och ersatt det med en mer radikal modernitetsmedvetenhet. Under hela 1800-talet förblir Rom en plats dit författare och konstnärer från norra Europa dras för att, precis som Goethe någon eller några generationer tidigare, pånyttfödas. Men nu sker denna pånyttfödelse inte i första hand mot antiken som bakgrund, utan Rom får spela den långt mer ambivalenta rollen som en modern stad. Med denna konferens vill vi täcka hela tidsspannet från Sturm und Drang till tidig efterkrigstid och vi vill öppna oss mot samtliga konstarter.

Härmed uppmanas forskare inom de estetiska vetenskaperna att till konferensen Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780–1950: från Sturm und Drang till öppen stad inkomma med förslag på föredrag som på något sätt speglar författares och konstnärers från norra Europa relation till, vistelse i eller bild av Italien i allmänhet och Rom i synnerhet. I fokus för konferensen kommer Roms betydelse i de enskilda författarskapens och konstnärskapens utveckling att stå, liksom Rom som motiv, topos och tema inom skilda strömningar eller enskilda verk. Kan Rom tillmätas liknande betydelse i vår föreställningsvärld som andra europeiska metropoler som Paris i Walter Benjamins Passageverk eller Berlin i hans Barndom i Berlin?

Som arrangör av konferensen står Nordisk Selskab for Romantikstudier och dess ordförande Karina Lykke Grand. Programmet organiseras av professor Roland Lysell (Stockholms universitet) och docent Mattias Pirholt (Södertörns högskola). Konferensen kommer att hållas 6–7 april 2017 vid de danska och svenska instituten i Rom. Bekräftade keynote speakers är professor Jacob Bøggild (Syddansk Universitet) och docent Carina Burman (Uppsala universitet).

Abstracts om ca 300 ord skickas till Roland Lysell (roland.lysell@littvet.su.se) och Mattias Pirholt (mattias.pirholt@sh.se) senast den 1 oktober 2016.

Rom cfp bild

NORDIC NARRATIVES OF NATURE AND THE ENVIRONMENT

First Workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies (ENSCAN)

Mid Sweden University, Campus Sundsvall, 2-3 December 2016

Perceptions and representations of nature and the environment – e.g. in literature, film, and other forms of cultural expression – are always embedded in specific cultural, social and historical contexts. While many environmental risks and the global environmental change occurring today may be unprecedented in the history of human life on earth, the images and narratives by which humans relate to such phenomena nevertheless build upon and make use of established cultural tropes and narrative models.

The first workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies will focus on how specifically Nordic cultural, social and historical contexts influence the construction of images and narratives of nature and the environment. Paper proposals are invited on topics including but not limited to the following (all in relation to Nordic literatures and cultures):

– narratives of dystopian futures and of alternative ‘green’ futures
– climate change narratives and climate change fiction (“cli-fi”)
– narratives of environmental change, environmental risks, and resilience – narratives of environmental pollution and toxicity
– narratives of natural resource use and (un-)sustainability
– the Anthropocene concept and global environmental change
– the relation between specific national (e.g. Swedish) and more broadly Nordic’ narratives of nature and the environment
– the relation between literature, art, and environmental activism

Researchers from all levels of experience (including PhD students) are encouraged to submit a proposal of up to 300 words for a 20 minute paper (followed by a 10 minute discussion) to reinhard.hennig@miun.se by 15 September 2016.

The workshop language will be English. The papers presented at the workshop will be published as part of a peer-reviewed edited volume.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact the workshop organizers Reinhard Hennig (reinhard.hennig@miun.se), Anna-Karin Jonasson (anna-karin.jonasson@miun.se), and Peter Degerman (Peter.Degerman@miun.se). Further information can also be found on the following websites:

www.miun.se/hum/nordic-narratives-of-nature-and-the-environment
www.uta.fi/ltl/enscan.html

CfP_NordicNarratives

Divers Appels et Postes – mars/avril 2016

Appels

Call for Paper

Rediscovering the Vikings: Reception, Recovery, Engagement

25th – 26th November 2016 ; University College Cork, Cork, Ireland

Date limite de dépôt : 21 mai 2016

Informations et contacts : www.worldtreeproject.org

Call for Paper

Nordic Research Network London 2016

Bridges between : intercultural exchanges and the modern Nordic world

11 November 2016, Institute of Modern Languages Research, University of London, Great-Britain

Date limite de dépôt : 15 Juin 2016

Informations et Contacts : http://www.nordicresearchnetwork.co.uk/call-for-papers.html

Call for Sessions

Ninth International Congress of Arctic Social Sciences:
People and Place (ICASS IX)

8-12 June 2017 ; Umeå University ; Umeå, Sweden

The Call for Papers will be distributed in Autumn 2016, with a preliminary list of sessions.

Call for Sessions :

Date limite de dépôt : 23 Septembre 2016

Informations et Contacts : http://iassa.org/news-archive/49-call-for-sessions-icassix-people-and-place

Call for Contributions

To a collection of essays entitled The Forensic Kierkegaard

A fascination with justice and jurisprudence, crime and crime – solving, runs like a red thread through Kierkegaard’s voluminous authorship (…) télécharger l’appel complet

If  you  are  interested  in  contributing  to  this book project, please submit an abstract of your proposed essay, no longer than 1000 words, to Juan Evaristo Valls Boix (valls-boix.j.e@ub.edu) and Troy Wellington Smith (twsmith@berkeley.edu) by December 15, 2016.

We will reply with our decision by January 31, 2017.

 

Postes

Doctoral research fellowship

Linked to the Euronor research project (two positions – English and French)

Department of Literature, Area Studies and European Languages

UiO : Universitetet i Oslo

Date limite de candidature : 21 Avril 2016

Informations et Contacts :http://uio.easycruit.com/vacancy/1590889/62046?iso=gb

Postdoc in Old Norse

Centre for Medieval Literature

University of Southern Denmark (Odense) and University of York (UK)

Date Limite de candidature : 01 mai 2016

Informations et Contacts : http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_cml/postdoc+in+old+norse

Doctoral/Postdoctoral research fellowship (many positions)

Department of Linguistics and Scandinavian Studies

UiO : Universitetet i Oslo

Date limite de candidature (suivant les postes) : 20 avril 2016 / 04 mai 2016

Informations et Contacts : http://www.hf.uio.no/iln/english/about/vacancies/

 


 

Source : Ces quelques appels à contribution et postes sont issus du fil d’actualité du groupe Facebook Scandinavian Scholars.

Appel à Contribution : Winter is Coming – 3 et 4 novembre 2016, Nancy

Winter is coming : De Jack London à George R.R. Martin

Appel à contribution

Colloque: Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2016

Propositions à envoyer avant le : 1er avril 2016

Université de Lorraine, Nancy

Laboratoire Littératures, Imaginaire, Sociétés (LIS – E.A. 7305)

Centre de Recherche sur les Médiations (CREM – E.A. 3476)

Institut de Recherche en Langues et Littératures Européennes (ILLE – E.A. 4363)

Nous le savons toutes et tous depuis le récent succès de la série basée sur les romans de George R. R. Martin : l’hiver arrive. La nouvelle ne date cependant pas d’hier : le 22 novembre 1916, quand s’éteint Jack London, l’auteur américain nous cède en héritage, notamment à travers ses récits du Klondike, un imaginaire des glaces et du froid, du grand « silence blanc ». Cent ans nous ont donné l’occasion de préparer nos armes, en gestes et en pensées, livrées par l’auteur dans quelques romans restés célèbres, et bon nombre de nouvelles aujourd’hui largement rééditées. Ce centenaire nous offre l’occasion de revenir sur un imaginaire qui ne nous a nullement quittés, un sentiment géographique qui nous fait suivre la sagesse de la piste[1], nous enseigne à construire un feu[2]. L’arrivée de l’hiver est elle-même événement ou, plutôt, nous fait événement, nous met en branle : comme l’hiver arrive, nous nous préparons. Pete Fromm, dans Indian Creek[3], se souvient avec humour s’entendre demander ce que sont les sept cordes de bois qu’il doit fendre pour son hiver solitaire dans l’Idaho. David Vann, dans Désolations[4], imagine un hiver précoce en Alaska, qui porte le gel au cœur du couple, et de la vie. L’arrivée du froid donne ainsi lieu à un champ spécifique de la nature writing, ainsi qu’à une écriture de l’homme qui parcourt déjà l’œuvre de Jack London, qui « savait que la plus grande aventure du monde c’est encore l’homme, tout seul, au milieu de quelques accessoires dont le romancier doit connaître le pouvoir[5] ».

Cependant, la lutte individuelle devient bientôt collective, comme le suggère la lecture métaphorique des nouvelles londoniennes : « Mais il y a une chose qu’ils font toujours, c’est d’aller de l’avant, sans arrêter[6]. » Dans son célèbre Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (2005), Jared Diamond fait du changement climatique le point de départ d’un possible effondrement civilisationnel, que confirment certaines écofictions récentes (parmi lesquelles Le Jour d’après en 2004, Snowpiercer en 2013). Au-delà même des écofictions[7], l’appel de l’hiver engage-t-il une écriture particulière ? Existe-t-il une forme de déterminisme climatique de la fiction ? Mais comme souvent, le malheur des uns (« Il est cinq heures du matin, le matin de Noël, je dors deux heures. […] Nous partons[8]. ») fait le bonheur des autres : pour certains, l’hiver commence bel et bien avec un Noël heureux, et pourquoi pas avec un voyage à bord du Boréal Express (Chris Van Allsburg, 1985), autrement plus confortable que le Transperceneige de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette. Pour d’autres encore, l’hiver est une libération entêtante : « Let it go, let it go ! », scandaient les radios pour accompagner le succès de Frozen (Disney, 2013). Après tout, au bout de la piste, attend l’or.

Sans prendre la forme d’un strict hommage, ce colloque propose de s’appuyer sur la poétique londonienne d’une pensée sauvage pour appréhender, depuis son œuvre, notre culture de l’hiver et de son arrivée, postulant que la coïncidence entre le succès renouvelé de l’auteur et la popularisation actuelle d’une culture du froid (l’hiver est-il pop ?) révèle quelque chose de notre contemporanéité (le succès est une industrie collective, rappelle Malcolm Gladwell) et de notre besoin de « l’imagination vécue de Jack London[9] ».

Modalités de soumission :

Des propositions émanant de spécialistes en littérature, comparatisme, arts visuels (cinéma, théâtre, peinture, bande dessinée, albums), études culturelles, cultures de jeunesse etc. sont les bienvenues, le projet s’inscrivant dans une perspective pluridisciplinaire.

Les propositions, d’une quinzaine de lignes environ et suivies de quelques lignes de présentation de l’auteur, sont à envoyer pour le 01 avril 2016 aux deux adresses suivantes : matthieu.freyheit@gmail.com et tanguy.wuilleme@univ-lorraine.fr

Comité scientifique

Isabelle Boof-Vermesse (Université Lille 3 Charles de Gaulle)

Daniel Chartier (Université du Québec à Montréal)

Florence Fix (Université de Lorraine)

Matthieu Freyheit (Université de Lorraine)

Julie Roy (Johns Hopkins University)

Frédérique Toudoire-Surlapierre (Université de Haute-Alsace)

Eric Trudel (Bard College)

Tanguy Wuillème (Université de Lorraine)

Organisation : Matthieu Freyheit et Tanguy Wuillème, LIS (E.A. 7305), CREM (E.A. 3476), ILLE (E.A. 4363)

 

[1] Jack London, The Wisdom of the Trail, 1899.

[2] Jack London, To Build a Fire, 1900.

[3] Pete Fromm, Indian Creek, 1993.

[4] David Vann, Caribou Island, 2011.

[5] Pierre Mac Orlan, Les Compagnons de l’aventure, Éditions du Rocher,  s.l., 1997 [1930].

[6] Jack London, The Sundog Trail, 1905.

[7] Cf. Christian Chelebourg, Les Ecofictions. Mythologies de la fin du monde, Paris, Les Impressions Nouvelles, 2012.

[8] Jack London, The Sundog Trail, 1905.

[9] Francis Lacassin, préface à Jack London, Souvenirs et aventures du pays de l’or, Edito-Service, Genève.

Adresse : Nancy, Université de Lorraine

Plus d’informations :

Sur Fabula.org / Sur l’UHA

Journée d’étude sur Tove Jansson : Tove Jansson – au-delà des genres

Journée d’études « Tove Jansson – au-delà des genres », organisée dans le cadre du festival les Boréales le 25 novembre 2016.

La carrière et l’œuvre de Tove Jansson (1914-2001) présentent une richesse remarquable qui reste à explorer en profondeur. Connue avant tout pour la série de livres sur les Moumines, publiée sous forme de récits pour enfants et de bande dessinée et qui a fait l’objet de plusieurs adaptations à la télévision et de traductions en plus de 40 langues, Tove Jansson était aussi romancière, illustratrice, caricaturiste, peintre et intellectuelle. Dans tous ces domaines, sa production a fait preuve d’une modernité déterminée, motivée par la volonté de fusionner l’inventivité artistique et une vision du monde originale. Appartenant à la population suédophone de Finlande, elle était cosmopolite par choix, faisant de longs voyages en France, Italie et Allemagne. En même temps, elle restait attachée à l’archipel du Golfe de Finlande, milieu culturel et naturel singulier qui a inspiré de nombreux thèmes et éléments dans son œuvre littéraire et artistique.

La journée d’études « Tove Jansson – au-delà des genres », organisée dans le cadre du festival les Boréales le 25 novembre 2016, dans le sillage des rétrospectives et publications qui ont marqué le centenaire de l’auteure en 2014, a comme objectif de mettre en lumière la nature multiple de l’œuvre de Tove Jansson et de contribuer à la recherche la concernant  par l’application de nouvelles démarches théoriques et méthodologiques telles que la critique écologique, la théorie du genre et la théorie queer et la recherche sur les relations entre l’image et l’écrit (« word and image studies »). Les organisateurs font appel à des communications pouvant analyser par exemple une œuvre particulière ou un genre important dans la production de Jansson, les relations entre les différentes formes d’expression dans son œuvre, la place de l’auteur dans son contexte historique ou dans l’histoire des lettres et arts de son époque, la réception, la traduction et l’adaptation de ses ouvrages, ainsi que l’actualité que son œuvre présente pour les interrogations critiques contemporaines. Pluridisciplinaire, la journée d’étude cherche à nourrir une réflexion qui dépasse les frontières entre l’histoire de l’art, l’histoire culturelle, la recherche littéraire et les études civilisationnelles.

Merci d’envoyer vos propositions (200 mots) accompagnées d’une courte notice biobibliographique avant le 15 avril 2016 à l’adresse suivante : annelie.jarl@unicaen.fr

Comité scientifique et d’organisation : Annelie Jarl Ireman (Université de Caen Normandie), Rea Peltola (Université de Caen Normandie), Harri Veivo (Université de Caen Normandie)

Université de Caen Normandie

ERLIS, Département d’études nordiques de l’Université de Caen Normandie, Festival les Boréales.

Litteraturvetenskapens gränsöverskridanden

Nationell ämneskonferens i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet den 12–13 maj 2016, med inledande Ph.D.-workshop den 11 maj 2016

Keynote speakers

Arne Melberg, professor emeritus, Allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

”Essä, roman och så vidare: från Proust via Knausgård till Internet”

Johan Schimanski professor, Allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

”Å vandre inn i (og ut av) litteraturen”

 

Litteraturvetenskap i Karlstad inbjuder härmed till den nationella forskningskonferensen 2016, med tema: ”litteraturvetenskapens gränsöverskridanden”. Temat anknyter dels till olika tvärvetenskapliga förhållningssätt, dels till litteraturens egna gränsöverskridanden. En av dagarna kommer att fokusera litterära gränsöverskridanden och en litteraturvetenskapliga.

Där gränser sätts upp utmanar dessa också till överskridanden – alla typer av ”självgoda” system, disciplineringar och doxa som vill skapa inordning i ledet, tenderar också att verka provocerande. Genom gränsöverskridanden och gränsöverträdelser förskjuts eller utplånas sådana gränser, och därmed kan skiften av estetiska regimer äga rum. Utan gränsöverskridanden, ingen utveckling, ingen inveckling, ingen förveckling. Samtidigt tenderar det alltför normbrytande att i sin tur väcka protester och motreaktioner. När gränsöverskridaren utmanar eller förkastar förgivettagna värden inom ett visst system, kan detta uppfattas som en skymf mot det som definieras som den ’naturliga’ ordningen, den uppsättning automatiserade idéer och normer som leder till att konsensus kan uppstå. Det gränslösa är hotfullt, liksom den som vågar utmana rådande doxa.

Vilka är litteraturvetenskapens gränser? När blir det man sysslar med inte längre litteraturvetenskap? Hur litteraturvetenskapligt är det att analysera multimodala texttyper, och särskilt sådana där bilden överväger? Vad får man och vad får man inte göra som forskare? Vad händer med den som överskrider litteraturvetenskapens gränsdragningar? Vilken är litteraturvetenskapens doxa idag? Hur skall vi utmana dagens litteraturvetenskapliga gränser? Det är några frågor som kan ställas vad gäller litteraturvetenskapens gränsöverskridningar.

Några förslag på ämnen och infallsvinklar (på intet vis uttömmande):

 • Tvärvetenskap och tvärkultur
 • Gränser, gränsområden och gränslöshet
 • Interkulturella och -mediala gränsöverskridanden
 • Genreöverskridande litteratur
 • Litteratur och icke-litteratur
 • Historiska gränsöverskridanden
 • Motberättelser och andra typer av textuella motstrategier
 • Performativitet och interpellation
 • Heliga och oheliga allianser
 • Doxa och heterodoxi
 • Hybriditet
 • Erotism, transgression och heterologi
 • Palimpsest och hypertextualitet
 • Innanför och utanför

I anslutning till konferensen organiserar Nationella rådet för forskarutbildning i litteraturvetenskaps (NRFUL) en workshop för doktorander den 11 maj.

Vänligen sänd in ett abstrakt för ett 20-minuters paper, eller anmälan till konferensen utan paper senast den 1 februari 2016 till per.backstrom[at]kau.se & helene.blomqvist[at]kau.se. Ditt abstract ska innehålla max. 250 ord, följt av en kort biografisk presentation ca 100 ord. Var vänliga komplettera de uppgifter som ges i mailet, bilägg abstract & biografi om du vill hålla paper, och enbart biografi om du kommer utan paper. Vi ser fram mot din anmälan. Konferensavgift meddelas så fort vi fått besked om finansiering.

Arrangörer:
Per Bäckström per.backstrom[at]kau.se
Helene Blomqvist helene.blomqvist[at]kau.se

Litteraturvetenskap i Karlstad ingår i den:
Kulturvetenskapliga forskargruppen – KuFo.

CFP: Noises and Voices. Languages, Media, the Arts in Nordic Literatures

Call For Papers :

Noises and Voices. Languages, Media, the Arts in Nordic Literatures

October 6–7, 2016

At the University of Turku, Finland

What are the new repertoires or new kinds of languages in literature? Is literary multilingualism to be understood as a purely linguistic phenomenon in literature, or could it also encompass other media and arts? When does a language become noise? How do we analyze and conceptualize the use of vernacular languages in contemporary literature? The Noises and Voices conference wishes to explore multilingualism in the Nordic literary field from different angles, in its texts, literary canons, genres, and national literatures.

Languages might turn up in unexpected places and assume different guises. Literature mixes the verbal with the visual, words with images. Even words themselves have a visual component that is not semantic. Literature produces sound, either in terms of an imagined inner voice or as verbalized text. The tactile dimension is also to be considered in the context of the different sensory registers of literature. Literature speaks through and to all the senses.

We are inviting papers and panels focusing, for example, on the following aspects:

 • The connection of literature to other media and arts, especially highlighting the themes of silences, noises, and voices in literature as well as the theoretical and methodological approaches that are necessary for dealing with them.
 • The concept of “voice”, which has a long research tradition in literary studies, especially in the field of minority literature studies, indigenous people’s studies, gender studies, and animal studies. How is it applied in contemporary literary studies? Whose voice is heard and whose is silenced? If a language cannot be verbalized, how is it then expressed? How is a wounded language used for communication? When does silence become a form of resistance and point of departure for aesthetic innovations?
 • Dimensions of translation, as translation often is employed in multilingual literature. Writers address their work to multiple audiences by translating it into another language. Important cases in point are minority literatures that can often only be heard through translations.
 • The effects of multilingual literature on the literary field, for example, on its values and publishing practices. In what kind of context is multilingualism regarded as strange and distracting? When is it valued as an aesthetic asset?

We invite scholars to give a 20-minute presentation on these and other related topics. You may submit an abstract in English of no more than 200 words (with your affiliation and contact information) by March 31, 2016. We will notify you of our decision by May 2, 2016.

Please send your proposal as an attached file to the address noisesandvoices[@]utu.fi.

Organizers:

The Steering Committee for the research network Diversity in Nordic Literatures (DINO): Satu Gröndahl, Uppsala University and Sámi University College; Heidi Grönstrand, University of Turku; Vuokko Hirvonen, Sámi University College; Markus Huss Uppsala University; Olli Löytty, University of Turku; Elisabeth Oxfeldt , University of Oslo

The Multilingualism in Contemporary Literature in Finland project (Kone Foundation), University of Turku www.monikielisyys.fi

For further information, please contact:

Heidi Grönstrand heigro[@]utu.fi ; Ralf Kauranen ralf.kauranen[@]utu.fi ; Kukku Melkas kukku.melkas[@]utu.fi ; Olli Löytty olselo[@]utu.fi ; Julia Tidigs julia.tidigs[@]helsinki.fi

Qu’est-ce que l’Europe du Nord ?

00Fondation des presses universitaires de Strasbourg, Université de Strasbourg

Depuis maintenant presque 10 ans, la revue Deshima questionne nos connaissances sur les pays du Nord. Cette revue unit des travaux sur les pays néerlandophones et nordiques afin d’en découvrir leurs histoires globales. Ainsi, les numéros thématiques de ces dernières années, notamment ceux consacrés à l’Asie et l’Afrique, ont mis en évidence une imbrication intime de ces pays du Nord avec le monde entier. À l’occasion de son dixième anniversaire en 2016, nous proposons de vous engager dans une réflexion sur les bases de cette approche ouverte et plurielle qui a été toujours été la nôtre. Il nous semble toujours aussi essentiel de poursuivre ce questionnement sur ce qu’est l’Europe du Nord : où commence et se termine l’Europe du Nord ? ; quelles sont ses identités, ses multiples visages ?; l’Europe du Nord se retrouve-t-elle aussi bien à Nuuk, Deshima, Jakarta qu’à Windhoek ?; quelles sont les découvertes qui découlent de cette notion élargie des pays du Nord, si tant est qu’elle soit pertinente ?; est-ce que cela a un sens d’étudier ensemble les pays néerlandophones et nordiques ?; existe-t-il des réseaux (chercheurs, écrivains, artistes) caractéristiques de l’Europe du Nord ?; quelle pourrait-être l’identité future de la revue ? Nous ne souhaitons bien entendu pas nous limiter à ces seules questions. N’hésitez pas à nous proposer des approches nouvelles, à ouvrir des débats et à remettre en cause les idées reçues.

Nous vous invitons à nous proposer dans un premier temps un résumé de quelques lignes de votre contribution pour le 10/01/2016 afin de le soumettre à la rédaction. D’autre part, afin d’enrichir nos échanges, nous prévoyons d’organiser deux journées d’études festives les 18 et 19 mars 2016 à Strasbourg afin de fêter ce dixième anniversaire. Ce numéro sera ainsi composé des contributions des intervenants invités à ces journées ainsi que des articles retenus par la rédaction de ceux qui n’auraient pas pu se libérer pour y participer. Les articles devront être envoyés avant le 31 mai 2016 dernier délai.

Organisé par Thomas Beaufils (thomas.beaufils@univ-lille3.fr) et
Thomas Mohnike (tmohnike@unistra.fr)

Call for Papers : International Association of Scandinavian Studies 2016

Call for Papers : IASS 2016

The International Association of Scandinavian Studies (IASS) will be hosting its 31st conference at the Department of European Languages and Cultures (Scandinavian section) of the University of Groningen, the Netherlands, from 9 to 13 August 2016. The theme will be ‘The Transition between “the Nordic countries” and “Europe”’.

The organizers warmly invite researchers in the field of Scandinavian studies from around the world, as well as any other interested parties, to attend.

You can sign up between 15 January 2016 and 1 May 2016 via the homepage of the IASS conference. The link will redirect you to the Groninger Congresbureau, which will handle all registrations. Early-bird prices are available until 15 March at a rate of € 80. After this date, the price will be € 110.

Proposals for 20 minute lectures in the form of abstracts (approx. 250-300 words) can be submitted via the IASS home page by the deadline of 15 January 2016.

Submission form Call for Papers

The homepage also provides an overview of the ideas and topics that form the background to the conference’s theme, which can be used as inspiration for lectures and papers. The primary languages during the conference will be any of the Scandinavian languages, with English as the secondary language.

Information about the conference fee, excursions and the closing banquet will be made available on the homepage, as will information on hotels and accommodation in varying price ranges.

Should you have any questions regarding proposed speaking topics or practical matters, please contact the organizing committee on iass2016@rug.nl . FAQs will be made available on the website from 1 December.

More information and contact : http://www.rug.nl/let/organization/bestuur-afdelingen-en-medewerkers/afdelingen/afdeling-europese-talen-en-culturen/iass-congres-2016/call-for-papers