Nye ph.d.-stillinger i Oslo og Trondheim

Nye ph.d.-stillinger i Oslo:

Skandinavisk språk i Amerika, Norrøn filologi, Klarspråk og After Honour-forskningsprojektet :

Inntil 10 stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet:

NTNU Trondheim

NTNU – kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet lyser ut inntil 10 stipendiatstillinger. Stillingene er 3-årige uten pliktarbeid eller 4-årige med 25 % pliktarbeid, avhengig av instituttets behov.

Søkere fra alle fagområder ved Det humanistiske fakultet inviteres til å søke. Det forutsettes at søkernes prosjekter kan relateres til fakultetets etablerte fagmiljø med veiledningskompetanse og -kapasitet. Søknadene må i tillegg kunne plassere seg innenfor rammene av fakultetets strategi (www.ntnu.no/hf/strategi).

(…)

Søknadsfrist er 1. oktober 2015.

Se : http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/116994/inntil-10-stipendiatstillinger-ved-det-humanistiske-fakultet

Thème : Overlay par Kaira.