[Actualisé le 26/08] Skapande och forskning över nationsgränserna – möte mellan franska och nordiska kulturskapare och forskare

[Actualisé le 26 août 2015]

1-2 oktober 2015 – Kungliga bibliotekets  hörsal

Bland nordiska forskare är man  inte alltid  medveten om den forskning med nordisk anknytning som utförts/utförs i Frankrike. Även det omvända förhållandet förekommer. Avsikten med kollokviet är att råda bot mot detta förhållande genom att inbjuda till ett långsiktigt samarbete över nationsgränserna.

Avsikten är också  att i nuet skapa möjligheter till ett ömsesidigt  utbyte mellan Frankrike och de nordiska länderna. Att anlägga ett tvärvetenskapligt perspektiv kan dessutom bidra till att blottlägga kvardröjande strukturer både inom kulturliv och samhällsliv.

 

1 oktober 2015

Kl 10 – 11 : Visning av KB. (Visite guidée de la Bibliothèque nationale par Enrica Hallvarsson et Isabelle Midy. Les participants français sont invités à s’inscrire en s’adressant à enrica.hallvarsson_@_kb.se).

Kl 13.00-13.10 : Introduktionsanförande.

Kl  13.10 – 13.30:  Anne-Estelle Leguy, författare till avhandlingen ”Helene Schjerfbeck (1862-1946) : Etre une artiste femme finlandaise à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle”.: ”Hvad ska jag säga om målning?  Det kan ej beskrifvas, det måste ses” (Helene Schjerfbeck i ett brev till en konstnärskollega 1894).

Kl 13.40 – 14.00 : Philippe Augarde,  doktorand vid Sorbonne Paris-IV: Det tidiga mottagandet av Edith Södergran i Frankrike

Kl 14.10 – 14.30 : Eva-Karin Josefson:  Pågående forskning kring den polska feministen Marya Chéliga och nordiska, framför allt finländska,  kvinnors betydelse för det internationella samarbetet i slutet av 1800-talet.

Kl 14.40 – 15.00: Kaffepaus.

Kl 15.00 – 15.20: Christer Kuvaja, forskningschef  vid Svenska litteratursällskapet i Finland: En presentation av sällskapets verksamhetsområden

Kl. 15.30 – 15.50: Andreas Hedberg, Uppsala  universitet, författare till avhandlingen En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891 – 1895 : Den svenska skönlitteraturens väg till Frankrike.

Kl 16.00 – 16.20:  Kompositören Michèle Reverdy om sitt skapande.

Kl 16.30-16.40:  Eva-Karin Josefson om Marie Le Coqs måleri.

Kl 16.45 – 17.15 : Sekvenser  ur Raoul Ruiz film Chroniques d’une mise en scène : Médée.

Kl 18 : Middag på Blå Porten.

 

2 oktober 2015

Kl 10.00-10.20: Björn Sahlin, författare och förlagsredaktör: Fransk suggestionspsykologi hos Strindberg och Söderberg.

Kl Kl 10.30- 10.50: Nils Sjöstrand, professor em vid Karolinska institutet:  Fransk  antiklerikalism och dess inflytande över svenskt kulturliv.

Kl 11.00- 11.30 : Kaffepaus

Kl 11.30 -11.50: Mathias Auclair, chefskonservator vid Parisoperan och arrangör av en utställning kring Svenska baletten i Paris : Publikens reaktioner på utställningen.

Kl 12.00 – 12.20:  David Gedin, docent vid Uppsala universitet : De kvinnliga författarnas situation  under 1880-talet – en maktanalys.

Kl 12.30-14.00: Lunch

Kl 14.00-14.20 : Anton Ridderstad, KTH, författare till avhandlingen Henry de Montherlant dans l’histoire littéraire: Om det svenska mottagandet av Louis Aragon.

Kl 14.30-14.50:  Ingrid Svensson, förste bibliotekarie vid Kungliga biblioteket: Fransk-svenska förbindelser i KBs personarkiv.

Kl 15.00 – 15.20 : Florence Chapuis, ansvarig för Bibliothèque nordique i Paris: Presentation av två digitaliserade  samlingar vid biblioteket.

Kl 15.30- 15.45: Kaffepaus

Kl 15.45 -16.05: David Persson, Glimåkra folkhögskola, författare till den nyligen framlagda doktorsavhandlingen « Les récits du Folkhem et l’utopisme de la social-démocratie suédoise : De Hansson à Palme :1932-1986 »: Per Albins folkhem: Jämlikhet eller paternalism? Reflektioner kring denna fråga med utgångspunkt i opublicerat material från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Kl. 16.15 – 16.35 : Virgile Reiter,  författare till avhandlingen ”Flores et Blanzeflor – introduire l’amour courtois dans la Suède du XIVe siècle?” : En presentation av avhandlingen som kommer att läggas fram vid Sorbonne-Paris IV vid årsskiftet.

Kl 16.45 – 17.15: Professor Eva Haettner-Aurelius, Lunds universitet: Drottning Kristinas jag – en föreställning på världens teater.

Kl 19-20.00:  Litterär afton

Uppläsning av Katarina Frostenson, Svenska Akademien, vars dikter nyligen översatts till franska.

Lokal : Svenska Institutets café, Slottsbacken 10

 

Språk: svenska och franska.

Intresserade bör anmäla sig via e-post till ingrid.svensson_@_kb.se senast den 23 september.

Detta gäller även middagen på Blå Porten (för åhörare till självkostnadspris).

Se : kb.se

VARMT VÄLKOMNA!

Kollokviet har finansierats med medel från Svenska Akademien.

Eva-Karin Josefson

Thème : Overlay par Kaira.