TFL Tidskrift För Litteraturvetenskap

2015-2016 kommer Tidskrift för litteraturvetenskap att ges ut från Uppsala och som redaktörer kommer Mattias Pirholt och Anna-Maria Rimm att stå. Målet är att producera en högkvalitativ och mångsidig peer-review-tidskrift, som också kommer att vara tillgänglig digitalt. I sedvanlig ordning kommer öppna nummer att varvas med temanummer. Temannumren består huvudsakligen, men inte uteslutande, av artiklar som ansluter till temat. Till dessa bjuds ofta skribenter in, men det går naturligtvis också bra att på egen hand skicka in bidrag till tidskriftens teman. Alla bidrag, också de som skrivits av inbjudna skribenter, granskas av både redaktionen och av externa granskare. Utöver artiklar publiceras också recensioner av aktuell litteraturvetenskaplig forskning. Även andra typer av bidrag, rapporter från konferenser, debattinlägg o.d., kan komma i fråga. TFL accepterar bidrag skrivna på svenska, danska, norska och engelska. Anvisningar för bidragens hemsida finns på tidskriftens hemsida (http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/information/authors).

 Den preliminära planen för 2015 och 2016 års utgivning ser ut som följer:

 2015:1 öppet nummer, deadline 1/2 2015

2015:2-3 litteratursociolgi, deadline 1/6 2015

2015:4 våld och politik, deadline 15/9 2015

2016:1 öppet nummer, deadline 1/2 2016

2016:2 Foucault, deadline 1/6 2016

2016:3-4 TFL-dagen, tema meddelas senare

Frågor om utgivning, teman och recensioner ombeds kontakta redaktörerna, Mattias Pirholt (mattias.pirholt@littvet.uu.se) eller Anna-Maria Rimm (anna-maria.rimm@littvet.uu.se).

Thème : Overlay par Kaira.